DOLGU SIKIŞTIRMA

Dolgu, güzergâhın ayrılmaz bir parçasıdır. Dolgu yapma işlemi, baraj, yol, sulama kanalı, binaların temeli altında kalan saha dolgularında özel bir işlem ile oluşturulur. 

Kil dolgu bir baraj gövdesi, bir otoyol dolgusu veya kanal dolgusu olsun benzerlik gösterir. Sulama kanalında hazırlanan platform (dolgu yüzeyi) kazılır, otoyolda üst yapı malzemesi ile asfalt eklenir, baraj dolgusunda kil çekirdektir, her iki yanı kaya ile kaplanır Hepsinde dolgu sabır ister. Binlerce m3 malzeme elle konuyormuşçasına cm cm serilir ve sıkıştırılır, sıkıştırma deneyi yapılır. Sıkışması test edildikten sonra üzerine yeni tabak serilme izni verilir.